Tietosuojaseloste

Versio 25.01.2017
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §.

Rekisterinpitäjä

SLM Finland Oy (myöhemmin SLM)
Äyritie 16
01510 Vantaa
puh. +358 293 000 470
Y-tunnus: 1936684-6

Rekisteriasioita hoitava henkilö

nimi: SLM Finland Oy / Samu Voutilainen
puh. +358 293 000 470
sposti: samu.voutilainen(at-merkki)slm.fi

Rekisterin nimi

SLM Finland Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilö on muodostanut asiakassuhteen SLM:ään joko tilaamalla yrityksen tuotteita ja palveluita tai rekisteröitymällä asiakkaaksi. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan valtuuttama toimeksianto tai suostumus sekä tietyissä tapauksissa viranomaisen määrämän lainsäädäntöön perustuvan velvollisuuden täyttäminen. Henkilötietoja kerätään, jotta asiakkaalle voidaan tuottaa palveluita.
Henkilötietojen käyttötarkoitukset:
- asiakkaan tunnistaminen sekä käyttöoikeuksien hallinta
- tilausten välittäminen ravintolalle asiakkaan lukuun
- asiakassuhteen ylläpitäminen, analysointi sekä asiakassuhdeviestintä
- palveluiden kehittäminen, raportointi (mm. tilaushistoria) sekä personointi
- väärinkäytösten estäminen; ja
- markkinointi (asiakkaan erillisen suostumuksen mukaan)

Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot:
- henkilön etu- ja sukunimi
- sähköpostiosoite
- osoitetiedot
- asiakasnumero
- puhelinnumero
- IP-osoite
- asiakkaan mahdolliseti tallentamat maksuvälinetiedot
Tilaustiedot:
- tilatut tuotteet
- tuotteiden kustomoinnit
- tilauksen summa
- tilauksen vastaanottanut ravintola
- tilauksen toimitusosoite
- toimitustapa
- tilauksen maksutapa
- tilauksen ajankohta
- asiakkaan mahdollisesti antamat tilauksen lisätiedot (esim. ovikoodi)
- IP-osoite
- selaimen tunniste (user agent)
- asiakaspalvelutilanteessa mahdollisesti syntyneet nauhoitteet

Asiakkaan sijainnin koordinaattien käyttö ja tallennus (sijaintitiedot)

Sijaintitietoja käytetään asiakkaan lähellä olevien ravintoloiden paikallistamiseen ja etäisyyden laskentaan. Sijaintitietoja voidaan tallentaa paikallisesti asiakkaan laitteelle (cache). Tietoja ei tallenneta taustapalveluun, poikkeuksena kuitenkin asiakkaan tilauksen yhteydessä antaman osoitteen koordinaatit, jotka tallennetaan tietokantaan palvelun laadullisen nopeuden takaamiseksi.

Asiakkaan käyttämien maksuvälineiden tallennus

Mikäli asiakas maksaa luottokortilla, on hänen mahdollista tallentaa kortin tiedot myöhempää käyttötarkoitusta varten. Maksuvälinetietojen tallentaminen on vapaaehtoista. SLM käyttää luottokortin tietojen hallinnassa Solinor Oy:n tarjoamaa Payment Highway -palvelua. Luottokortin tietoja ei koskaan tallenneta täydellisenä SLM:n rekisteriin. Tietojen tallennuksesta huolehtii yhteistyökumppani. SLM saa käyttöönsä kortin yksilöivän tunnisteen ja kortin neljä viimeisintä numeroa sekä voimassaoloajan. Näillä tiedoilla SLM voi tehdä kortilta veloituksia asiakkaan lukuun.

Puheluiden nauhoittaminen

Nauhoitamme kaikki asiakaspalveluumme soitetut puhelut asiakassuhteen hoitamiseksi sekä asiakaspalvelumme laadun varmistamiseksi. Nauhoitteita säilytetään enintään yksi (1) vuosi niiden tallentamisesta ja tämän jälkeen ne poistetaan. Asiakassuhteen hoitamisen lisäksi nauhoitteita voidaan käyttää koulutustarkoituksessa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen, tilausten tekemisen sekä asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä. Asiakkaasta kerääntyy myös tietoja palveluiden käytön yhteydessä. Tällaisia tietoja ovat muun muassa tilaukseen johtaneet sivusiirtymät (Conversion funnel).

Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

SLM Finland Oy kuuluu Delivery Hero -konserniin, joka on rekisteröity Saksaan. SLM voi luovuttaa tietoja konsernin sisällä muun muassa tilastollisen datan analysointitarkoituksessa. Tietoja voidaan käsitellä konsernin ulkopuolisilla tahoilla esimerkiksi uutiskirjeiden lähettämiseksi, mikäli asiakas on tähän antanut suostumuksensa. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä sellaisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntöä EU:n komissio ei ole katsonut riittäväksi.

Evästeet

SLM käyttää sivustoillaan evästeitä (cookies) online-tilauspalvelun toteuttamiseksi. Evästeiden pääasiallinen käyttötarkoitus on pitää käyttäjä tunnistettuna sivulatauksien välissä. Evästeitä käytetään myös palvelun laadun ja toiminnallisuuksien kehittämiseen sekä analytiikkadatan keräämisen.
Käytämme markkinointiyhteistyökumppaniemme tarjoamia mainosverkostoja, joiden avulla voimme kohdentaa mainontaa sekä segmentoida kävijöitämme. Näiden tarkoituksena on tarjota asiakkaillemme tarkoituksenmukaisempia mainoksia.
Kehitämme myös aktiivisesti palveluamme. Tietynlaiset kehittämisen prosessit vaativat evästeiden tallentamisen selaimeen, jotta voimme arvioida sivustollemme tehtyjen muutosten vaikutusta asiakkaisiimme.
Käyttäjä voi estää kokonaan tai osittain (esimerkiksi kolmannen osapuolen evästeet) evästeiden tallentamisen koneelleen selaimen tietosuoja-asetuksista. Palvelu vaatii toimiakseen oikein ainakin käytettävän palvelun evästeiden hyväksymisen.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin keinoin. Henkilötietoja käsittelevät vain SLM:n erikseen määrittämät henkilöt tai SLM:n työntekijät omassa työssään. Järjestelmään pääsy on rajattu ja rekisteri suojattu palomuurilla sekä pääsyn hallinnalla.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain nojalla oikeus tarkistaa maksuttomasti kerran vuodessa mitä häntä koskevia tietoja on tallennettuna rekisteriin. Vapaamuotoinen pyyntö tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna yllämainituille rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä tulee mainita tarvittavat tunnistetiedot, jotta tietojen hakeminen järjestelmästä on mahdollista. Tällaisia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, osoite sekä käyttäjätunnus tai käyttäjätunnuksen tunnistenumero. Tarvitsemme myös tiedon siitä sallitko tietojen toimittamisen sähköpostilla. SLM lähettää tiedot vain tunnukselle tallennettuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Asiakas voi korjata omat tietonsa itse kirjautumalla sisään ja menemällä omiin tietoihinsa. Muissa asioissa asiakas voi toimittaa vapaamuotoisen korjauspyynnön yllämainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä tulee mainita myös edellisessä kappaleessa luetellut tunnistetiedot.

Suostumukset ja kiellot

Asiakas voi kieltää tietojensa käyttämisen suoramarkkinointiin oman profiilinsa asetuksissa. Mikäli asiakas kieltää tietojen käyttämisen suoramarkkinointiin lähetetään hänelle vain asiakassuhdeviestintää.

... Ladataan tuotetietoja...